Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Comparison of Price Reaction Chosen Indirect Crude Oil Investment to Trend in Crude Oil Prices

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
POLÁCH, Jiří a Michal KOVÁŘÍK. Comparison of Price Reaction Chosen Indirect Crude Oil Investment to Trend in Crude Oil Prices. In: Řízeni a modelování finančních rizik [online]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 175-184. [cit. 2021-07-29]. Dostupné z: http://www.ekf.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/ekf/konference/cs/okruhy/archiv/rmfr/rocnik-2008/prispevky/dokumenty/Polach.Jiri.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články