TBU Publications
Repository of TBU Publications

Doporučený postup aplikace Customer Relationship Management ve firmách

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Doporučený postup aplikace Customer Relationship Management ve firmách cs
dc.title Suggested customer relationship management (CRM) implementation for businesses en
dc.contributor.author Kozák, Vratislav
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 10
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 113
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/119-suggested-customer-relationship-management-crm-implementation-for-businesses/
dc.subject customer relationship management (CRM) cs
dc.subject 7 steps cs
dc.subject implementation cs
dc.subject Customer Relationship Management (CRM) en
dc.subject 7 steps en
dc.subject implementation en
dc.description.abstract V období, kdy je zákazníků dost a pro firmu není obtížné shánět nové, je tlak na péči o zákazníka malý. S tím, jak na trhu roste konkurence a jak se stává obtížnější získat nové a udržet stávající zákazníky, význam CRM úměrně roste. Chápání pojmu CRM (Customer Relationship Management) se ustálilo ve smyslu podnikatelské strategie pro výběr a řízení nejhodnotnějších vztahů se zákazníky cs
dc.description.abstract Plenty of customers and no problems with utilizing production capacity in full mean no pressure to care for customers. The CRM importance is growing with the competition increasing its pressure and with difficulties in winning new customers or maintaining existing ones. To understand CRM better is nowadays a standard business management strategy in selecting and guiding the most precious customer relationship en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001586
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/07:63507759
utb.identifier.obdid 43858543
utb.identifier.scopus 2-s2.0-37349011264
utb.source j-riv
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Kozák, Vratislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International