TBU Publications
Repository of TBU Publications

Obsah minerálních prvků v evropských odrůdách dřínu obecného (Cornus mas L.)

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
ROP, Otakar, Jiří MLČEK a Vojtěch ŘEZNÍČEK. Obsah minerálních prvků v evropských odrůdách dřínu obecného (Cornus mas L.). Zahradnictví [online]. 2010, vol. 51, iss. 8, s. 8-10. [cit. 2024-07-23]. ISSN 1213-7596. Dostupné z: http://zahradaweb.cz/obsah-mineralnich-prvku-v-evropskych-odrudach-drinu-obecneho-cornus-mas-l/.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles