Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Antioxidant properties of European cranberrybush fruit (Viburnum opulus var. edule)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ROP, Otakar, Vojtěch ŘEZNÍČEK, Magdalena VALŠÍKOVÁ, Tünde JURÍKOVÁ, Jiří MLČEK a Daniela KRAMÁŘOVÁ. Antioxidant properties of European cranberrybush fruit (Viburnum opulus var. edule). Molecules [online]. 2010, vol. 15, iss. 6, s. 4467-4477. [cit. 2021-10-21]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/15/6/4467/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported