Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Možnosti využití spektroskopie NIR v masném průmyslu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MLČEK, Jiří, Otakar ROP, Květoslava ŠUSTOVÁ, Robert GÁL a Jana SIMEONOVOVÁ. Možnosti využití spektroskopie NIR v masném průmyslu. Chemické listy [online]. 2010, vol. 104, iss. 9, s. 855-860. [cit. 2021-08-05]. ISSN 1213-7103. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010_09_855-860.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články