TBU Publications
Repository of TBU Publications

Možnosti využití spektroskopie NIR v masném průmyslu

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
MLČEK, Jiří, Otakar ROP, Květoslava ŠUSTOVÁ, Robert GÁL a Jana SIMEONOVOVÁ. Možnosti využití spektroskopie NIR v masném průmyslu. Chemické listy [online]. 2010, vol. 104, iss. 9, s. 855-860. [cit. 2024-05-27]. ISSN 1213-7103. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010_09_855-860.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles