Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effect of selected phosphate emusifying salts on viscoelastic properties of processed cheese

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SÁDLÍKOVÁ, Ivana, František BUŇKA, Pavel BUDINSKÝ, Barbora VOLDÁNOVÁ, Vladimír PAVLÍNEK a Ignác HOZA. The effect of selected phosphate emusifying salts on viscoelastic properties of processed cheese. Lebensmittel Wissenschaft und Technologie - Food Science and Technology [online]. 2010, vol. 43, iss. 8, s. 1220-1225. [cit. 2020-10-30]. ISSN 0023-6438. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002364381000143X.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported