TBU Publications
Repository of TBU Publications

Review of the HPLC methods used in the determination of polyphenols in beer

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Review of the HPLC methods used in the determination of polyphenols in beer en
dc.contributor.author Ganbaatar, Chunsriimyatav
dc.contributor.author Valášek, Pavel
dc.contributor.author Kubáň, Vlastimil
dc.contributor.author Hoza, Ignác
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 104
utb.relation.issue 16
dc.citation.spage 580
dc.citation.epage 584
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_16-volume_104-year_2010.html
dc.subject Beer en
dc.subject polyphenols en
dc.subject HPLC chromatography en
dc.subject UV en
dc.subject EC en
dc.subject MS detection en
dc.description.abstract Polyfenoly patří k jedné z nejdůležitějších skupin přírodních antioxidantů přítomných v mnoha potravinách, jako ovoci, zelenině a nápojích, ve kterých příspívají k jejich chuti, vůni, batvě a dalším senzorickým vlastnostem jako hořkost, svíravost atd. Jejich přítomnost v alkoholických nápojích, jako je pivo, pochází z pouřití ječmene a chmele v kvasném procesu. Většina polyfenolů v pivu pochází ze sladu (70-?80 %), zatímco zbatek okolo 20-?30 % pochází z chmele. Fenolické sloučeniny v pivu representují širokou strukturní variabilitu a přísluší ke skupině jednoduchých fenolů, derivátům benzoové a skořicové kyseliny, kumarínů, katechinů, di-, tri- a oligomerů proanthocyanidinů, (prenylovaných) chalkoneů a flavonoidů. Pro rychlou provozní kontrolu v laboratořích výrobců piva jsou nezbytné rychlé analytické metody pro sledování obsahů polyfenolů, které mohou negativné ovlivnit chuť a vůni a stabilitu piva, což jsou faktory významné z praktického hlediska. Hlavní pozornost je věnována použití vysoko účinné kapalinové chromatografie HPLC), metody která byla vyvinuta a aplikována pro analysu polyfenolů v pivu Řada vědců studovala polyfenoly ve sladu a v pivu s použitím (HPLC) ve spojení se spektrofotometrickou detekcí v ultrafialové a/nebo viditelné oblasti (UV-VIS), pomocí UV-VIS detektoru s photodiodovým polem (UV-VIS DAD), fluorimetrickým (FLD), elektrochemickým (ECD) nebo hmotnostně spektrometrickým (MS) detektorem. Avšak počet prací zabývajících se složením a analytickými postupy pro stanovení polyfenolů v pivu je omezené. ´Kolem tohoto článku je poskytnout přehled HPLC metod s využitím různých detekčních systémů používaných pro stanovení polyfenolů v pivu. cs
dc.description.abstract Polyphenols are one of the most important natural antioxidants in many foods such as fruits, vegetables and beverages, to which they contribute to flavor, color, and sensory properties such as bitterness and astringency. Their presence in alcoholic beverages such as beer arises from the use of barley and hops in the brewing process. The majority of polyphenols of beer are derived from malt (70?80 %), whereas about 20?30 % are derived from hops. Phenolic constituents of beer represent a large structural variety and belong to the classes of simple phenols, benzoic- and cinnamic acid derivatives, coumarins, catechins, di-, tri- and oligomeric proanthocyanidins, (prenylated) chalcones and flavonoids. Rapid analytical methods are necessary for the duality control department of beer producers to evaluate polyphenols that may adversely affect beer flavor and stability, what is of practical interest. There is an attention for usány high performance liquid chromatography (HPLC) Metod which has been developed and applied to the analysis of polyphenols in beer. Several researchers have studied polyphenols in worts and beer by using high performance liquid chromatography (HPLC) coupled with ultraviolet (UV), photodiode-array, fluorometric, electrochemical (EC) or mass spectrometric (MS) detection1?28. However, the number of reports on the composition of and the analytical procedures for determining polyphenols in beer are limited. The aim of this review is to provide a summary of HPLC methods with different detection systems used for the analysis of polyphenols in beer. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001180
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509458!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864476
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Ganbaatar, Chunsriimyatav
utb.contributor.internalauthor Valášek, Pavel
utb.contributor.internalauthor Kubáň, Vlastimil
utb.contributor.internalauthor Hoza, Ignác
utb.fulltext.affiliation GANBAATAR CHUNSRIIMYATAV, PAVEL VALASEK, VLASTIMIL KUBAN, and IGNAS HOZA Department of Biochemistry and Food Analysis, Faculty of Technology, Tomas Bata University in Zlin, 762 72 Zlin, Czech Republic chunsrii82@yahoo.com
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references 1. Floridi A., Montanari L., Marconi O., Fantozzi P.: J. Agric. Food Chem. 51, 1548 (2003). 2. Preedy R V., in the book: Phenolic Compounds in Beer (Gerhauser C. ed.). Elsevier Inc, Amsterdam 2009. 3. Garcia A., Grande C., Gandara S.: J. Chromatogr. 1054, 175 (2004). 4. Stalikas D.: J. Sep. Sci. 30, 3268 (2007). 5. Leo M.L. Nollet., in the book: HPLC Analysis of Phenolic Compounds (Hyoung S. Lee, ed.), 2 nd ed., Marcel Dekker, New York 2000. 6. Robbins R.: J. Agric. Food Chem. 51, 2866 (2003). 7. Merken M., Beecher G.: J. Agric. Food Chem. 48, 577 (2000). 8. Wang C., Prasain J., Barnes S.: J. Chromatogr. 777, 3 (2002). 9. Naczk M., Shahidi F.: J. Chromatogr. 1054, 95 (2004). 10. Hayes J.P., Smyth R.M.: Analyst 112, 1197 (1987) 11. Sanchez F.G., Carnero C., Heredia A.: Anal. Lett. 21, 1243 (1988). 12. Es-Safi N., Fulcrand H.: J. Agric. Food Chem. 47, 2088 (1999). 13. Montanari L., Perretti G., Natella F.: Lebensm.- Technol. 32, 535 (1999). 14. Dvorakova M., Hulin P., Karabin M., Dostalek P.: Czech J. Food Sci. 25, 182 (2007). 15. Skerikova V., Grynova L.: Chem. Listy 98, 343 (2004). 16. Whittle N., Eldridge H., Bartley J.: J. Inst. Brew. 105, 89 (1999). 17. Vanbeneden N., Delvaux F.: J. Chromatogr. 1136, 237 (2006). 18. Rehova L., Skerikova V., Jandera P.: J. Sep. Sci. 27, 1345 (2004). 19. Jandera P., Skerikova., Rehova L.: J. Sep. Sci. 28, 1005 (2005). 20. Nardini M., Ghiselli.: Food Chem. 84, 137 (2004). 21. Casella G., Colonna C., Contursi M.: Electroanalysis 19, 1503 (2007). 22. Achilli G., Cellerino G., Gamache H.: J Chromatogr. 632, 111 (1993). 23. Naczk M., Shahidi F.: J Chromatogr. 41, 1523 (2006). 24. Callemien D., Bennani M., Counet C.: Proc. 30th Eur Brew Convention 90, 1 (2005). 25. Callemien D., Collin S.: J. Agric. Food Chem. 55, 9066 (2007). 26. Callemien D., Guyot S., Collin S.: Food Chem. 110, 1012 (2008). 27. Callemien D., Collin S.: J. Am. Soc. Brew. Chem. 1094, 01 (2008). 28. Ceslova L., Holcapek M., Fidler M.: J. Chromatogr., A. 1216, 7249 (2009).
utb.fulltext.sponsorship This work was kindly supported of Czech Ministry of Education, Youth and Sports (Grant No. MSM 7088352101).
Find Full text

Files in this item

Show simple item record