Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effect of selected cereals contained in feed ration on the amino acid composition of cows´ milk

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠÍPALOVÁ, Markéta, Oto HANUŠ, František BUŇKA, Jan POZDÍŠEK, Vladimír MRKVIČKA a Stanislav KRÁČMAR. The effect of selected cereals contained in feed ration on the amino acid composition of cows´ milk. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2010, vol. 58, iss. 5, s. 369-376. [cit. 2021-10-23]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2010058050369.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International