Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The influence of the plant essentials oils on internal qualitative parameters and microbiological indicators of hens eggs content

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ARPÁŠOVÁ, Henrieta, Mária ANGELOVIČOVÁ, Miroslava KAČÁNIOVÁ, Peter HAŠČÍK, Milan MALEN, Juraj ČUBOŇ a Stanislav KRÁČMAR. The influence of the plant essentials oils on internal qualitative parameters and microbiological indicators of hens eggs content. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2010, vol. 58, iss. 4, s. 13-22. [cit. 2023-03-25]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2010058040013.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International