Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Investigation of die drool phenomenon for HDPE polymer melt

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MUSIL, Jan a Martin ZATLOUKAL. Investigation of die drool phenomenon for HDPE polymer melt. Chemical Engineering Science [online]. 2010, vol. 65, iss. 23, s. 6128-6133. [cit. 2021-07-30]. ISSN 0009-2509. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250910005087.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported