Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

A simple phenomenological non-Newtonian fluid model

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZATLOUKAL, Martin. A simple phenomenological non-Newtonian fluid model. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics [online]. 2010, vol. 165, iss. 11-12, s. 592-595. [cit. 2024-07-25]. ISSN 0377-0257. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377025710000807.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported