Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KIMMEL, Roman, Marek NEČAS a Robert VÍCHA. 2,4-dichloroquinoline. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online [online]. 2010, vol. 66, iss. 6, s. 1261-1261. [cit. 2022-12-01]. ISSN 1600-5368. Dostupné z: http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S160053681001576X.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články