Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ROUCHAL, Michal, Marek NEČAS a Robert VÍCHA. 1-(2-phenylethyl)adamantane. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online [online]. 2010, vol. 66, iss. 7, s. 1736-1736. [cit. 2023-02-03]. ISSN 1600-5368. Dostupné z: http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S1600536810023251.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články