TBU Publications
Repository of TBU Publications

Influence of monoacylglycerols on growth inhibition of micromycetes in vitro and on bread

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Influence of monoacylglycerols on growth inhibition of micromycetes in vitro and on bread en
dc.contributor.author Buňková, Leona
dc.contributor.author Krejčí, Jiří
dc.contributor.author Janiš, Rahula
dc.contributor.author Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Vltavská, Pavlína
dc.contributor.author Kulendová, Lucie
dc.contributor.author Buňka, František
dc.relation.ispartof European Journal of Lipid Science and Technology
dc.identifier.issn 1438-7697 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 112
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 173
dc.citation.epage 179
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. en
dc.identifier.doi 10.1002/ejlt.200900070
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejlt.200900070/abstract
dc.subject Antifungal effect en
dc.subject Monoacylglycerol en
dc.subject Micromycete en
dc.description.abstract Byla zkoumána antifungální aktivita monoacylglycerolů s C8, C10 a C12 uhlíky v řetězci (1-monokaprin, 1-monokaprylin a 1-monolaurin) v podmínkách in vitro a na mikromycety izolované z kontaminovaného pečiva. Všechny testované monoacylglyceroly vykazovaly antimykotické účinky v koncentracích rovných nebo vyšších než 32,5 mg/l. Monolaurin měl lepší inhibiční účinek vůči Monascus ruber, růst druhů rodu Penicillium byl lépe potlačen monokaprinem a monokaprylinem. Použití vodného roztoku monoacylglycerolů na povrch čerstvě upečeného pečiva zabránil zhoršování jeho jakosti po dobu nejméně 14 dnů. Ošetření povrchu chleba pomocí monoacylglycerolů se zdá být vhodným postupem pro pekárenské výrobky s prodlouženou dobu skladování. cs
dc.description.abstract The antifungal activity of monoacylglycerols with 8, 10 and 12 carbon chains (1-monocaprylin, 1-monocaprin and 1-monolaurin) against filamentous fungi isolated from contaminated bread (Penicillium piceum, Penicillium chrysogenum, Penicillium sp. and Monascus ruber) as well as against the selected microorganisms (Aspergillus niger, Penicillium roqueforti, Penicillium jensenii, Alternaria sp. and Phoma sp.) was investigated. All the tested monoacylglycerols showed antifungal efficacy at the concentrations equal or higher than 32.5 mg/L. Monolaurin shows better inhibition effect against Monascus ruber, the growth of Penicillium species was better inhibited with monocaprin and monocaprylin. Application of aqueous monoacylglycerols solution on the surface of freshly baked bread prevents its deterioration for at least 14 days, even during the storage in the environment being strongly contaminated with tested microorganisms. Protection of bread loaf surface using monoacylglycerols solutions seems to be suitable procedure for treatment of bakery products with prolonged storage period. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001107
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509278!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43863565
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77953598303
utb.identifier.wok 000275243100003
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Buňková, Leona
utb.contributor.internalauthor Krejčí, Jiří
utb.contributor.internalauthor Janiš, Rahula
utb.contributor.internalauthor Kašpárková, Věra
utb.contributor.internalauthor Vltavská, Pavlína
utb.contributor.internalauthor Buňka, František
Find Full text

Files in this item

Show simple item record