Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Tepelné ovlivnění ocelí při různém způsobu dělení

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MAŇAS, David. Tepelné ovlivnění ocelí při různém způsobu dělení. Strojírenská technologie. 2009, vol. 14, iss. 4, s. 27-33. ISSN 1211-4162.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články