TBU Publications
Repository of TBU Publications

Tepelné ovlivnění ocelí při různém způsobu dělení

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
MAŇAS, David. Tepelné ovlivnění ocelí při různém způsobu dělení. Strojírenská technologie. 2009, vol. 14, iss. 4, s. 27-33. ISSN 1211-4162.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles