TBU Publications
Repository of TBU Publications

Příprava geopolymeru z ložového produktu fluidního spalování uhlí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Příprava geopolymeru z ložového produktu fluidního spalování uhlí cs
dc.title Preparation of geopolymer from fluidized bed combustion bottom ash en
dc.contributor.author Opravilová, Jana
dc.contributor.author Slavík, Roman
dc.contributor.author Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Vondruška, Milan
dc.relation.ispartof Waste Forum
dc.identifier.issn 1804-0195 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 2
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 11
dc.citation.epage 17
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher České ekologické manažerské centrum (CEMC) cs
dc.relation.uri http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_1_2009.pdf
dc.subject fluidní spalování uhlí cs
dc.subject ložový produkt cs
dc.subject geopolymer cs
dc.subject pevnost v tlaku cs
dc.subject mrazuvzdornost cs
dc.subject odolnost proti tepelnému šoku cs
dc.subject Fluidized bed combustion en
dc.subject bottom ash en
dc.subject geopolymer en
dc.subject compressive strength en
dc.subject freeze-thaw resistance en
dc.subject wet-dry resistance en
dc.description.abstract Práce se zabývá testováním možnosti využití ložového produktu fluidního spalování uhlí pro přípravu technicky využitelného geopolymerního materiálu a ověřováním fyzikálně-chemických a mechanických vlastností připravených zkušebních těles. cs
dc.description.abstract The study deals with application of fluidized bed combustion bottom ash for preparation of technically applicable geopolymers and monitoring of physico-chemical and mechanical properties of prepared testing specimens. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000986
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508065!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43859640
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Opravilová, Jana
utb.contributor.internalauthor Slavík, Roman
utb.contributor.internalauthor Bednařík, Vratislav
utb.contributor.internalauthor Vondruška, Milan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record