TBU Publications
Repository of TBU Publications

Příprava geopolymeru z ložového produktu fluidního spalování uhlí

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
OPRAVILOVÁ, Jana, Roman SLAVÍK, Vratislav BEDNAŘÍK a Milan VONDRUŠKA. Příprava geopolymeru z ložového produktu fluidního spalování uhlí. Waste Forum [online]. 2009, vol. 2, iss. 1, s. 11-17. [cit. 2024-02-26]. ISSN 1804-0195. Dostupné z: http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_1_2009.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles