TBU Publications
Repository of TBU Publications

Reologické chování polymerních tavenin plněných vláknem při nízké rychlosti smykové deformace. část I: Modelování reologických vlastností

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
HAUSNEROVÁ, Berenika, Natálie HONKOVÁ, Anežka LENGÁLOVÁ, Takeshi KITANO a Petr SÁHA. Reologické chování polymerních tavenin plněných vláknem při nízké rychlosti smykové deformace. část I: Modelování reologických vlastností. Polimery [online]. 2008, vol. 53, iss. 7-8, s. 505-512. [cit. 2024-07-18]. ISSN 0032-2725. Dostupné z: http://www.ichp.pl/polimery-hausnerova-honkova-lengalova-kitano-saha-charakterystyka.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles