Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Reakce mezi křemičitanovými a hydroxohlinitanovými ionty ve vodném roztoku

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BEDNAŘÍK, Vratislav, Milan VONDRUŠKA a Roman SLAVÍK. Reakce mezi křemičitanovými a hydroxohlinitanovými ionty ve vodném roztoku. Inorganic Reaction Mechanism. 2008, vol. 6, iss. 4, s. 265-273. ISSN 1028-6624.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články