Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nové přístupy k syntéze 4-(2-aminofenyl)imidazolin-2-onů a 3-ureidoindolů a studie jejich vzájemných přeměn

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KLÁSEK, Antonín, Ignác HOZA, Antonín LYČKA a Michal HOLČAPEK. Nové přístupy k syntéze 4-(2-aminofenyl)imidazolin-2-onů a 3-ureidoindolů a studie jejich vzájemných přeměn. Helvetica Chimica Acta [online]. 2008, vol. 91, iss. 2, s. 354-370. [cit. 2023-05-28]. ISSN 0018-019X. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hlca.200890040/abstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články