Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Kompozitní nanotrubice na bázi polypyrol/titanát s využitím surfaktantu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CHENG, Qilin, Ying HE, Vladimír PAVLÍNEK, Chunzhong LI a Petr SÁHA. Kompozitní nanotrubice na bázi polypyrol/titanát s využitím surfaktantu. Synthetic Metals [online]. 2008, vol. 158, iss. 21-24, s. 953-957. [cit. 2021-10-17]. ISSN 0379-6779. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379677908002142.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články