TBU Publications
Repository of TBU Publications

Antibakteriální polyvinylalkoholový films obsahující nanočástice střibra: příprava a charakterizace

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
GALYA, Tsermaa, Vladimír SEDLAŘÍK, Ivo KUŘITKA, Radko NOVOTNÝ, Jana SEDLAŘÍKOVÁ a Petr SÁHA. Antibakteriální polyvinylalkoholový films obsahující nanočástice střibra: příprava a charakterizace. Journal of Applied Polymer Science [online]. 2008, vol. 110, iss. 5, s. 3178-3185. [cit. 2024-05-20]. ISSN 0021-8995. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.28794/abstract.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles