Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mass analysis of the components separated from printed circuit boards

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CHARVÁTOVÁ, Hana, Dagmar JANÁČOVÁ, Miloslav FIALKA a Karel KOLOMAZNÍK. Mass analysis of the components separated from printed circuit boards. Acta Montanistica Slovaca [online]. 2010, vol. 15, iss. 1, s. 58-61. [cit. 2023-02-07]. ISSN 1335-1788. Dostupné z: http://actamont.tuke.sk/pdf/2010/n1/12charvatova.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International