Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Adaptive predictive control of three - tank - system

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KUBALČÍK, Marek a Vladimír BOBÁL. Adaptive predictive control of three - tank - system. In: Modelling, Identification, and Control [online]. Innsbruck: Acta Press, 2010, s. 109-115. [cit. 2021-12-09]. ISSN 1025-8973. Dostupné z: http://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=37766.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články