TBU Publications
Repository of TBU Publications

Změny aminokyselinového spektra kravského mleziva v průběhu prvních 72 hodin po porodu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Změny aminokyselinového spektra kravského mleziva v průběhu prvních 72 hodin po porodu cs
dc.title Changes in amino acids composition of cows colostrum (during first 72 hours after parturition) en
dc.contributor.author Buňka, František
dc.contributor.author Kráčmar, Stanislav
dc.contributor.author Hoza, Ignác
dc.contributor.author Čechová, Leona
dc.contributor.author Valášek, Pavel
dc.relation.ispartof Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
dc.identifier.issn 1211-8516 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 55
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 81
dc.citation.epage 94
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně cs
dc.publisher Mendel University of Agriculture and Forestry Brno en
dc.identifier.doi 10.11118/actaun200755010081
dc.relation.uri http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2007055010081.pdf
dc.subject mléčné krávy cs
dc.subject mlezivo cs
dc.subject aminokyseliny cs
dc.subject regresní analýza cs
dc.subject Dairy cows en
dc.subject colostrum en
dc.subject amino acids en
dc.subject regression analysis en
dc.description.abstract Změny aminokyseliného spektra mleziva v průběhu 2 až 72 hod. po porodu byly sledovány u krav českého strakatého skotu s genetickým podílem černostrakatého nížinného skotu (n = 10), z nichž bylo 5 krav na 1. laktaci (prvotelky) a 5 krav na 2. a vyšší laktaci. Obsah NEAA u krav na 1. laktaci se během sledovaného období poklesl v rozpětí 22,8 ? 63,2 %, u EAK v rozpětí 27,3 ? 65,2 % u krav na 2. a vyšší laktaci ve stejném pořadí o 22,0 ? 63,7 %, resp. 24,9 ? 71,7 %. Průběh změn aminokyselinového složení mleziva krav v závislosti na době od porodu byl vyjádřen lomenou regresní rovnicí y = b0 + b1/x + b2/x2. cs
dc.description.abstract Changes in amino acid spectrum of colostrum within the period of 2 to 72 hours post partum were studied in dairy cows of the Czech Red Pied cattle with a genetic admixture of Black Pied Lowland breed (n = 10). Five of them were on the 1st lactation and 5 on the 2nd and/or higher lactations. Within the study period, the contents of non-essential amino acids (NEAA) and essential amino acids (EAA) decreased by 22.8 ? 63.2% and 27.3 ? 65.2%, resp., in dairy cows on the 1st lactation while in those on the 2nd and following lactations the corresponding values were 22.0 ? 63.7% and 24.9 ? 71.7%, respectively. The dependence of the course of changes in the AA spectrum of cow?s colostrum on the time interval elapsing after the parturition could be characterised by a regression equation y = b0 + b1/x + b2/x2. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000802
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505382
utb.identifier.obdid 16552898
utb.identifier.scopus 2-s2.0-34248336949
utb.source j-riv
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Buňka, František
utb.contributor.internalauthor Kráčmar, Stanislav
utb.contributor.internalauthor Hoza, Ignác
utb.contributor.internalauthor Čechová, Leona
utb.contributor.internalauthor Valášek, Pavel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International