Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Změny aminokyselinového spektra kravského mleziva v průběhu prvních 72 hodin po porodu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BUŇKA, František, Stanislav KRÁČMAR, Ignác HOZA, Leona ČECHOVÁ a Pavel VALÁŠEK. Změny aminokyselinového spektra kravského mleziva v průběhu prvních 72 hodin po porodu. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2007, vol. 55, iss. 1, s. 81-94. [cit. 2024-07-12]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2007055010081.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International