Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Possibility of using tannery waste for biodiesel production

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KOLOMAZNÍK, Karel, Michaela UHLÍŘOVÁ a Tomáš FÜRST. Possibility of using tannery waste for biodiesel production. Journal of the American Leather Chemists Association [online]. 2009, vol. 104, iss. 5, s. 177-182. [cit. 2023-12-04]. ISSN 0002-9726. Dostupné z: http://www.leatherchemists.org/alca_search.asp.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články