TBU Publications
Repository of TBU Publications

Aplikace variačního počtu při modelování procesu vyfukování růkávu s dlouhým krkem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Aplikace variačního počtu při modelování procesu vyfukování růkávu s dlouhým krkem cs
dc.title Application of variational principles in modeling of the film blowing process for high stalk bubbles en
dc.contributor.author Zatloukal, Martin
dc.contributor.author Vlček, Jiří
dc.relation.ispartof Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics
dc.identifier.issn 0377-0257 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 133
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 63
dc.citation.epage 72
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.jnnfm.2005.11.004
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377025705002636
dc.subject vyfukování fólií cs
dc.subject variační počet cs
dc.subject modelování polymerních procesů cs
dc.subject blown film en
dc.subject elasticity en
dc.subject variational principles en
dc.subject modeling of polymer processing en
dc.description.abstract Nedávno navržený model popisující proces vyfukování [M. Zatloukal, J. Vlcek, Modeling of the film blowing process by using variational principles, J. Non-Newton. Fluid Mech. 123 (2004) 201-213] byl zobecněn použím proměnné velikosti poddajnosti vyfukovaného rukávu a následně byl použit pro modelování vyfukování HDPE s velmi vysokou molekulovou hmotností. Bylo zjištěno, že navržený model dobře popisuje experimentální realitu. cs
dc.description.abstract Recently proposed model for the film blowing process [M. Zatloukal, J. Vlcek, Modeling of the film blowing process by using variational principles, J. Non-Newton. Fluid Mech. 123 (2004) 201-213] has been generalized through assuming no constant bubble compliance and consequently used in the modeling of the high stalk tubular film blowing of the high molecular weight HDPE. It has been found that the proposed model together with standard Pearson-Petrie formulation has very good capability to describe/predict corresponding experimental data. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000679
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504797
utb.identifier.obdid 14555029
utb.identifier.scopus 2-s2.0-30544447778
utb.identifier.wok 000236170000006
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Zatloukal, Martin
Find Full text

Files in this item

Show simple item record