TBU Publications
Repository of TBU Publications

Aplikace variačního počtu při modelování procesu vyfukování růkávu s dlouhým krkem

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
ZATLOUKAL, Martin a Jiří VLČEK. Aplikace variačního počtu při modelování procesu vyfukování růkávu s dlouhým krkem. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics [online]. 2006, vol. 133, iss. 1, s. 63-72. [cit. 2024-03-03]. ISSN 0377-0257. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377025705002636.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles