TBU Publications
Repository of TBU Publications

Molekulární přesmyk 1-substituovaných 3-aminochinolin-2,4-dionů při jejich reakci s močovinou a nitromočovinou. Syntéza a přeměny reakčních intermediátů.

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KLÁSEK, Antonín, Michal KOVÁŘ, Ignác HOZA, Antonín LYČKA a Michal HOLČAPEK. Molekulární přesmyk 1-substituovaných 3-aminochinolin-2,4-dionů při jejich reakci s močovinou a nitromočovinou. Syntéza a přeměny reakčních intermediátů. Journal of Heterocyclic Chemistry [online]. 2006, vol. 43, iss. 5, s. 1251-1260. [cit. 2024-05-22]. ISSN 0022-152X. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jhet.5570430517.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles