Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Přesmyky imidazo[4,5-c]chinolin-2,4-dionů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KLÁSEK, Antonín, Antonín LYČKA a Michal HOLČAPEK. Přesmyky imidazo[4,5-c]chinolin-2,4-dionů. Chemické listy [online]. 2006, vol. 100, iss. 8, s. 651. [cit. 2022-12-10]. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2006_08_646-655.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články