Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Simulation of adaptive control of continuous stirred tank reactor

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VOJTĚŠEK, Jiří a Petr DOSTÁL. Simulation of adaptive control of continuous stirred tank reactor. International Journal of Simulation Modelling [online]. 2009, vol. 8, iss. 3, s. 133-144. [cit. 2022-12-01]. ISSN 1726-4529. Dostupné z: http://www.ijsimm.com/Full_Papers/Fulltext2009/text8-3_133-144.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články