Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Poly(vinyl chloride)-paste/clay nanocomposites: Investigation of thermal and morphological characteristics

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PEPRNÍČEK, Tomáš, Alena KALENDOVÁ, Ewa PAVLOVÁ, Josef ŠIMONÍK, Jannic DUCHET a Jean-François GÉRARD. Poly(vinyl chloride)-paste/clay nanocomposites: Investigation of thermal and morphological characteristics. Polymer Degradation and Stability [online]. 2006, vol. 91, iss. 12, s. 3322-3329. [cit. 2021-07-26]. ISSN 0141-3910. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391006002059.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články