Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Modelování koželužského sudu jako neadiabatický a aneizotermní reaktor pro dechromaci koželužských odpadů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
JANÁČOVÁ, Dagmar, Karel KOLOMAZNÍK a Vladimír VAŠEK. Modelování koželužského sudu jako neadiabatický a aneizotermní reaktor pro dechromaci koželužských odpadů. In: WSEAS Transactions on Information Science and Applications [online]. Corfu: Hellenic Naval Academy, 2005, s. 1343-1346. [cit. 2024-07-15]. ISSN 1790-0832. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2005corfu/c1/papers/498-276.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International