TBU Publications
Repository of TBU Publications

Modelování koželužského sudu jako neadiabatický a aneizotermní reaktor pro dechromaci koželužských odpadů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
JANÁČOVÁ, Dagmar, Karel KOLOMAZNÍK a Vladimír VAŠEK. Modelování koželužského sudu jako neadiabatický a aneizotermní reaktor pro dechromaci koželužských odpadů. In: WSEAS Transactions on Information Science and Applications [online]. Corfu: Hellenic Naval Academy, 2005, s. 1343-1346. [cit. 2024-07-18]. ISSN 1790-0832. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2005corfu/c1/papers/498-276.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International