TBU Publications
Repository of TBU Publications

Modelování koželužského sudu jako neadiabatický a aneizotermní reaktor pro dechromaci koželužských odpadů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
JANÁČOVÁ, Dagmar, Karel KOLOMAZNÍK a Vladimír VAŠEK. Modelování koželužského sudu jako neadiabatický a aneizotermní reaktor pro dechromaci koželužských odpadů. In: WSEAS Transactions on Information Science and Applications [online]. Hellenic Naval Academy, 2005, s. 1343-1346. [cit. 2020-03-31]. ISSN 1790-0832. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2005corfu/c1/papers/498-276.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles