Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Cyklodextrin jako morfologii modifikující přísada pro nanočástice vanadičnanu bismutu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SMOLKA, Petr, Tito TRINDADE a Lubomír LAPČÍK. Cyklodextrin jako morfologii modifikující přísada pro nanočástice vanadičnanu bismutu. Chemické listy [online]. 2005, vol. 99, iss. S, s. 614-615. [cit. 2021-04-22]. ISSN 1213-7103. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/common/articles.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články