Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vliv tvaru stěny a technologických podmínek na deformaci v průběhu vstřikovacího procesu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HALAŠKA, Petr a Miroslav MAŇAS. Vliv tvaru stěny a technologických podmínek na deformaci v průběhu vstřikovacího procesu. Chemické listy [online]. 2005, vol. 99, iss. 1, s. 16. [cit. 2023-02-01]. ISSN 1213-7103. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/common/articles.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články