Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Knowledge services in Business Process Management - new way for increasing of productivity?

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TUČKOVÁ, Zuzana a David TUČEK. Knowledge services in Business Process Management - new way for increasing of productivity?. WSEAS Transaction on Communications [online]. 2010, vol. 10, iss. 9, s. 658-668. [cit. 2022-09-27]. ISSN 1109-2742. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/transactions/communications/2010/88-410.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International