TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv některých chromitých komlexů na stupeň konverze reakce glycydol-mastná kyselina

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
JANIŠ, Rahula, Antonín KLÁSEK, Jiří KREJČÍ a Jana BOBÁLOVÁ. Vliv některých chromitých komlexů na stupeň konverze reakce glycydol-mastná kyselina. Tenside Surfactants Detergents. 2005, vol. 42, iss. 1, s. 44-48. ISSN 0932-3414.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles