Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nonlinear viscoelasticity of fibre-filled polypropylene melts

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ARAKI, Katsuhiko, Takeshi KITANO, Tanegashima TAKAHIRO, Anežka LENGÁLOVÁ a Petr SÁHA. Nonlinear viscoelasticity of fibre-filled polypropylene melts. Polymers and Polymer Composites [online]. 2003, vol. 11, iss. 5, s. 383-395. [cit. 2024-05-26]. ISSN 0967-3911. Dostupné z: http://www.polymerjournals.com/default.asp?Page=111&JournalType=ppc&JournalIssue=ppc11-5&JIP=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články