Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Sledování procesu míchání kaučukových směsí na principu elektrické vodivosti

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠPAČEK, Josef a Radek VICENÍK. Sledování procesu míchání kaučukových směsí na principu elektrické vodivosti. Plasty a kaučuk. 2002, vol. 39, iss. 11, s. 329-331. ISSN 0322-7340.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články