Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Heat demand model for district heating simulation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
DOLINAY, Viliam, Lubomír VAŠEK, Jakub NOVÁK, Petr CHALUPA a Erik KRÁL. Heat demand model for district heating simulation. In: MATEC Web of Conferences [online]. Majorca: EDP Sciences, 2018 [cit. 2019-05-23]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/69/matecconf_cscc2018_02044/matecconf_cscc2018_02044.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články