Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mathematical methods of surface roughness evaluation of areas with a distinctive inclination

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BÍLEK, Ondřej, Vladimír PATA, Milena KUBIŠOVÁ a Martin ŘEZNÍČEK. Mathematical methods of surface roughness evaluation of areas with a distinctive inclination. Manufacturing Technology [online]. 2018, vol. 18, iss. 3, s. 363-368. [cit. 2019-05-27]. ISSN 1213-2489. Dostupné z: https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/detail-ujep_us_cat-0263123-Mathematical-methods-of-surface-roughness-evaluation-of-areas-with-and-distinctive-inclination/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články