Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Light-induced actuation of poly(dimethylsiloxane) filled with Graphene oxide grafted with Poly(2-(trimethylsilyloxy)ethyl Methacrylate)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
OSIČKA, Josef, Miroslav MRLÍK, Markéta ILČÍKOVÁ, Lukáš MÜNSTER, Pavel BAŽANT, Zdenko ŠPITALSKÝ a Jaroslav MOSNÁČEK. Light-induced actuation of poly(dimethylsiloxane) filled with Graphene oxide grafted with Poly(2-(trimethylsilyloxy)ethyl Methacrylate). Polymers [online]. 2018, vol. 10, iss. 10 [cit. 2020-07-05]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/10/10/1059.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International