Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Regional Disparities, Absorption Capacity and Structural Fund Payments: a Case Study of the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
NOVOSÁK, Jiří, Jana NOVOSÁKOVÁ, Oldřich HÁJEK a Peter HORVÁTH. Regional Disparities, Absorption Capacity and Structural Fund Payments: a Case Study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae [online]. 2017, vol. 36, iss. 4, s. 81-92. [cit. 2018-02-20]. ISSN 0137-477X. Dostupné z: https://www.degruyter.com/view/j/quageo.2017.36.issue-4/quageo-2017-0037/quageo-2017-0037.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články