Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Impact of grain size and structural changes on magnetic, dielectric, electrical, impedance and modulus spectroscopic characteristics of CoFe2O4nanoparticles synthesized by honey mediated sol-gel combustion method

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
YADAV, Raghvendra Singh, Ivo KUŘITKA, Jarmila VILČÁKOVÁ, Jaromír HAVLICA, Jiří MÁSILKO, Lukáš KALINA, Jakub TKACZ, Jiří ŠVEC, Vojtěch ENEV a Miroslava HAJDÚCHOVÁ. Impact of grain size and structural changes on magnetic, dielectric, electrical, impedance and modulus spectroscopic characteristics of CoFe2O4nanoparticles synthesized by honey mediated sol-gel combustion method. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology [online]. 2017, vol. 8, iss. 4 [cit. 2021-06-15]. ISSN 2043-6262. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6254/aa853a/meta.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International