Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Calculation of the tyre curing mould cavity shape using FEM

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KLEDROWETZ, Jan, Jakub JAVOŘÍK, Gustinna Wadu Rohitha KEERTHIWANSA a Pavel NEKOKSA. Calculation of the tyre curing mould cavity shape using FEM. Manufacturing Technology [online]. 2017, vol. 17, iss. 4, s. 479-483. [cit. 2020-08-13]. ISSN 1213-2489. Dostupné z: http://journal.strojirenskatechnologie.cz/templates/obalky_casopis/XVII_2017-4.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články