Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Efficiency comparison of integrated and independently managed hospitals: A case study of central bohemia

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PAPADAKI, Šárka a Pavla STAŇKOVÁ. Efficiency comparison of integrated and independently managed hospitals: A case study of central bohemia. Actual Problems of Economics [online]. 2016, vol. 185, iss. 11, s. 194-204. [cit. 2019-01-17]. ISSN 1993-6788. Dostupné z: http://www.eco-science.net/downloads.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 2.0 Generic Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 2.0 Generic